Er kunnen velerlei storingen plaatsvinden welke raakvlakken hebben met onze dienstverlening. Denk daarbij aan lekkages, verstoppingen, stroomstoringen, kortsluiting etc.

Lekkage

Heeft u last van lekkage door regenwater? Zorg ervoor dat u het water op vangt en neem contact met ons op om een afspraak te maken. Heeft u lekkage in uw waternetwerk (waterleiding)? Sluit het water eerst af en neem contact met ons op.

Verstoppingen

Heeft u last van rioolverstoppingen? Neem contact op om uw storing te bespreken. Aghankelijk van de aard van de vertsopping zullen wij hierop de juiste actie ondernemen. 

Stroomstoring en kortsluitingenStoring melden

Een leven zonder stroom is haast ondenkbaar. Een stroomstoring kan dan ook heel vervelend zijn. Neem spoedig contact met ons op, zodat ook wij tijdig de juiste actie kunnen ondernemen. 

Heb jij last van een storing? Neem dan contact met ons op.


Meld een storing!

[contact-form-7 id=”201″ title=”Storing 2″]